Hotline: 1900.63.66.50 VI / EN

BOOKING

- THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Vui lòng đặt bàn trước giờ dùng bữa ít nhất 1 tiếng)

HOTLINE: 1900 63 6650 – 024 3902 8999